- Przydatne informacje

Usprawnią procedury i zmniejszą marnowaną przestrzeń – regały, w które warto zainwestować!

Tanie to nie jest słowo kluczowe, na którym menedżerowie hurtowni powinni się skupić, szukając sposobów na zwiększenie swoich zysków. Najlepszym sposobem zaprojektowania wydajnego i efektywnego magazynu jest poszukiwanie produktów do transportu materiałów, które zapewnią bezpieczeństwo pracowników, usprawnią procedury i zmniejszą marnowaną przestrzeń. Wydawanie pieniędzy w miejscach, które radykalnie zwiększają wydajność jak regał wysokiego składowania, to miejsca, w których uzyskasz największy zwrot z inwestycji.

Przemyśl na nowo standardowe stojaki selektywne

Częste nieporozumienia dotyczące selektywnych regałów paletowych. Wiele firm wybiera selektywne systemy regałów paletowych wyłącznie ze względu na ich zdolność do oferowania magazynów o dużej gęstości. Jednak wiele firm nie dostrzega dodatkowej korzyści płynącej z tego, że ich systemy regałów zapewniają lepszy przepływ produktów, mogąc dopasować się do ich programu magazynowego. Udany projekt dla jednej firmy może obejmować możliwość szybkiego dostępu i rotacji zapasów w możliwie najmniejszej lokalizacji i przy minimalnej załodze. Dla innej firmy udany projekt może oznaczać możliwie największą elastyczność w dostosowywaniu się do stale zmieniających się sytuacji.

Jednym z możliwych rozwiązań jest włączenie systemu wypychania do magazynu. Zmniejszyłoby to liczbę korytarzy i zwiększyło wykorzystanie głębokości. Przepływ palet to kolejny system o dużej gęstości, który maksymalizuje wykorzystanie głębokości. Porozmawiaj ze specjalistą, aby przeprowadzić Cię przez opcję, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Unikaj pułapki oszczędności

Jednym z powodów popularności selektywnych systemów regałowych jest ich przystępna cena. Jednostki mogą zwiększyć gęstość składowania w porównaniu z tradycyjnymi regałami magazynowymi, ale ogólne koszty operacyjne magazynu niekoniecznie spadają wraz z ich zakupem. Ilość zapasów przechowywanych w budynku nigdy nie jest dokładnym sposobem pomiaru jego rentowności.

Celem jest przemieszczenie jak największej ilości ładunku przez magazyn przy jak najmniejszych inwestycjach w ludzi, sprzęt i koszty budowy. Koszty ogólne znacznie przewyższą pieniądze zaoszczędzone, gdy firmy stosują nieefektywne rozwiązania do obsługi materiałów. Przed podjęciem decyzji należy przejrzeć różne układy magazynów, aby określić, jak każdy z nich wpłynie na wielkość ruchu towarów oraz narzędzia i ludzi potrzebnych do przeprowadzenia tego ruchu. Przyjrzyj się również marnowanej przestrzeni magazynowej i określ, w jaki sposób można ją lepiej wykorzystać w dynamiczny sposób.

Systemy wydajne, takie jak systemy wypychające, mogą tworzyć jednokierunkowe korytarze, które marnują mniej miejsca na podłodze, zmniejszają liczbę uderzeń w regały, zmniejszając koszty konserwacji i oferując bezpieczniejsze środowisko pracy. Zbyt często stosowanie tańszych, selektywnych systemów regałów paletowych wynika raczej z budżetu niż z potrzeb magazynu. Chociaż z góry uzyskanie lepiej zaprojektowanego systemu może kosztować nieco więcej, oszczędności w zakresie wydajności i roboczogodzin szybko nadrobią dodatkowe koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *