- Dla przedsiębiorców

Outplacement – czym jest i jak go stosować?

Każdy przedsiębiorca, który chociaż raz w swoim życiu zwalniał jakiegoś pracownika przyzna, że nie jest to proste zadanie. W praktyce jest to ciężki moment nie tylko dla pracownika, czy też przełożonego, ale również całej organizacji. Między innymi dlatego, coraz większą popularnością cieszą się systemy outplacement. Na czym one polegają i jak je wykorzystać?

Co to jest outplacement?

System ten nazywany jest również programem łagodnych zwolnień, a w wolnym tłumaczeniu outplacement oznacza zwolnienia monitorowane. W praktyce głównym jego zadaniem jest aktywizowanie pracowników, którzy dopiero co stracili pracę. Ważne jest tutaj to, że musieli oni stracić miejsce zatrudnienia z powodu swojego pracodawcy.

Konieczność dbania o zwolnionego pracownika, ale również tego, którego stanowisko jest zagrożone, wynika bezpośrednio z zapisów ustawy. Taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców ustawa o promocji zatrudnienia. Mówi o tym przede wszystkim art. 70, w którym wyczytamy:

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności:

1) pośrednictwa pracy;

2) poradnictwa zawodowego;

3) szkoleń.

4) (uchylony)

Warto zaznaczyć, że programy, do których realizacji zobowiązany jest pracodawca mogą być prowadzone przez agencje zatrudnienia, urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe, a finansowany jest przez pracodawcę.

Outplacement – wykorzystanie w praktyce

Z praktycznego punktu widzenia, zwolnienia monitorowane obejmują cztery filary:

  • szkoleniach dla pracowników,
  • wsparciu w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia,
  • doradztwo psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe.

System outplacement najczęściej obejmuje pracowników, którzy otrzymali już wypowiedzenie umowy lub niedawno ją utracili. Projekty realizowane w ramach systemu mogą odbywać się w grupach lub być prowadzone indywidualnie – wszystko zależy od tego, czy zwolnienia są grupowe, czy też dotyczą pojedynczych pracowników.

Przez system rozwijających szkoleń i profesjonalne doradztwo, tacy pracownicy mają mieć łatwiej znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Dobrze zaplanowana strategia outplacementu przyniesie korzyści nie tylko zwolnionej osobie, ale również pracodawcy. Zyska on wizerunek przedsiębiorstwa dbającego o swoich pracowników.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *