- Rozwój osobisty

Krosno miastem akademickim – jak to się stało?

Prestiżowa KPU w Krosnie od tego roku będzie jeszcze bardziej – prestiżowa! Otóż wraz z dniem 1 stycznia 2023 r. została przemianowana na PANS. Wraz z tą zmianą już jako Państwowa Akademia Nauk Stosowanych ma nowe perspektywy, szanse na rozwój i współprace. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak to się stało, że dzisiaj KPU to już Akademia Nauk Stosowanych oraz chcesz lepiej poznać samą placówkę – czytaj dalej!

Krosno – dumnym miastem akademickim

Wszystko Dzięki KPU i władzy uczelni, która podjęła decyzję, aby się o to przemianowanie postarać – co łatwe nie jest. Efekty, jakie może to przynieść (i z pewnością przyniesie) krośnieńskiej uczelni są rozliczne. Od awansu do szacownego grona Akademii Nauk Stosowanych, po możliwość samodzielnego prowadzenia kierunków, przez wspomniany już większy prestiż. Jeśli więc jesteś właśnie na etapie poszukiwania miejsca, w którym chcesz się kształcić ta placówka edukacji wyższej na mapie Podkarpacie powinna się znaleźć w kręgu Twoich zainteresowań.

Ustawa o szkolnictwie wyższym jest tym, co umożliwiło w ogóle pomyślunek, aby status i nazwa KPU na PANS mogły ulec zmiany. Warto dodać, że wyłącznie najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce, spełniające wysokie wymagania mogą skorzystać z tego przywileju i jak widać krośnieńskiej uczelni się to udało.

Więcej światła rzuca na to rektor uczelni, dr. hab. Zbigniew Barabasz, profesor PANS tłumacząc: „Nie każda uczelnia zawodowa może osiągnąć status akademii. Musi spełnić wymagania prawne i organizacyjne dotyczące m.in. czasu funkcjonowania uczelni, liczby studentów i nauczycieli, oferty edukacyjnej.” Dodaje również, że sama jakość kształcenia jest bardzo ważnym czynnikiem w całym procesie. Tym bardziej, że jest ona oparta na surowej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. KPU więc należą się ogromne brawa i gratulacje.

Od konsultacji – po wyróżnienie – droga KPU do PANS

Zanim w ogóle zmiana nazwy i statusu mogła stać się faktem – konieczne były szczegółowe i dogłębne konsultacje wewnątrz uczelni. W ich wyniku padła decyzja – władze krośnieńskiej uczelni uznały, że mają prawo sięgnąć po benefity zarezerwowane dla najlepszych polskich uczelni i powinni skorzystać z przepisów ustawy i złożyć aplikację do Ministra Edukacji i Nauki, gdyż jego akceptacja jest niezbędna by móc dołączyć do takiego grona. Dzisiejsza Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie dokonała tego.

W przeszłości, w historii uczelni miała już miejsce zmiana nazwy – gdyż na początku swojej działalności, która trwa już prawie ćwierć wieku uczelnia ta znana była jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Co ciekawe, była to pierwsza taka placówka na Podkarpaciu. Władze uczelni podkreślają, że wraz ze zmianą szyldu szykują mocne reformy w samej placówce, aby podnieść jej prestiż i możliwości na jeszcze wyższy poziom. Polepszenie możliwości kształcenia placówek zawodowych staje się faktem i takie uczelnie, jak właśnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie realizują te zamierzenia doskonale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *