- Rozwój osobisty

Rodzaje psychoterapii – ich mocne i słabsze strony

Jak możemy ocenić skuteczność psychoterapii? Czy jedna technika jest bardziej skuteczna niż inna? Dla każdego, kto rozważa terapię, są to ważne pytania. Pewne czynniki współdziałają ze sobą, aby zapewnić skuteczne leczenie. Pierwszym jest zastosowanie leczenia opartego na dowodach, które jest uważane za odpowiednie dla konkretnego problemu.

Drugim ważnym czynnikiem jest wiedza kliniczna psychologa lub terapeuty. Trzeci czynnik to twoje własne:

  • cechy,

  • wartości,

  • preferencje,

  • kultura.

Wiele osób rozpoczyna psychoterapię z poczuciem, że ich problem nigdy nie zostanie rozwiązany; Jednak psychoterapeuta pruszków pomaga ludziom dostrzec, że mogą zrobić rzeczy, aby poprawić swoją sytuację. Psychoterapia może pomóc zredukować lęk, depresję i niewłaściwe zachowania. Dzięki psychoterapii jednostki mogą nauczyć się angażować w zdrowe zachowania mające na celu pomóc im lepiej wyrażać emocje, poprawiać relacje, myśleć bardziej pozytywnie i wydajniej działać w pracy lub szkole. Omawiając orientacje terapeutyczne, należy zauważyć, że wielu klinicystów stosuje techniki z wielu podejść, praktykę znaną jako psychoterapia integracyjna lub eklektyczna.

Rozważ następujące zalety i wady niektórych głównych form psychoterapii

Psychoanaliza

Psychoanaliza była kiedyś jedynym dostępnym rodzajem psychoterapii, ale obecnie liczba terapeutów praktykujących to podejście spada na całym świecie. Psychoanaliza nie jest odpowiednia dla niektórych typów pacjentów, w tym pacjentów z ciężką psychopatologią lub upośledzeniem umysłowym. Co więcej, psychoanaliza jest często kosztowna, ponieważ leczenie zwykle trwa wiele lat. Mimo to, niektórzy pacjenci i terapeuci uważają długotrwałą i szczegółową analizę za bardzo satysfakcjonującą.

Terapia poznawczo-behawioralna

Interwencje poznawczo-behawioralne są zazwyczaj stosunkowo krótkie, co sprawia, że ​​są opłacalne dla przeciętnego konsumenta. Ponadto to leczenie intuicyjne, które ma logiczny sens dla pacjentów. Można go również dostosować do potrzeb wielu różnych populacji. Jedną z wad jest jednak to, że wiąże się ze znacznym wysiłkiem pacjenta, ponieważ jest on aktywnym uczestnikiem leczenia. Terapeuci często przypisują „pracę domową” (np. Arkusze robocze do zapisywania własnych myśli i zachowań) pomiędzy sesjami, aby zachować nawyki poznawcze i behawioralne, nad którymi pracuje pacjent. Największą siłą tego rodzaju terapii jest obfitość empirycznego wsparcia dla jej skuteczności.

Terapia humanistyczna

Jedną z kluczowych zalet terapii skoncentrowanej na osobie jest to, że jest ona wysoce akceptowalna przez pacjentów. Innymi słowy, ludzie często uważają wspierające, elastyczne środowisko tego podejścia za bardzo satysfakcjonujące. Ponadto niektóre tematy dobrze przekładają się na inne podejścia terapeutyczne. Na przykład, większość terapeutów o dowolnej orientacji uważa, że ​​klienci dobrze reagują na leczenie z empatią bez oceniania.

Bez względu na to, jaki rodzaj psychoterapii dana osoba wybierze, jednym z krytycznych czynników decydujących o powodzeniu leczenia jest relacja osoby z psychologiem lub terapeutą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *