- Ciekawostki

Triangulacja i jej multidyscyplinarne zastosowanie

Triangulacja ułatwia sprawdzanie poprawności danych poprzez weryfikację krzyżową z więcej niż dwóch źródeł. Sprawdza spójność ustaleń uzyskanych za pomocą różnych instrumentów i zwiększa szansę kontrolowania lub przynajmniej oceny niektórych zagrożeń lub wielu przyczyn wpływających na otrzymywane wyniki.

Triangulacja to nie tylko walidacja, ale także pogłębianie i poszerzanie zrozumienia. Może być wykorzystywana do wprowadzania innowacji w tworzeniu ram koncepcyjnych. Może prowadzić do metainterpretacji z wielu perspektyw. Triangulacja jest próbą zmapowania lub pełniejszego wyjaśnienia bogactwa i złożoności ludzkiego zachowania poprzez badanie go z więcej niż jednego punktu widzenia.

Triangulacja w celu zminimalizowania stronniczości

Problem polegający na wykorzystaniu tylko jednej opcji polega na uprzedzeniu. W badaniach występuje kilka rodzajów stronniczości, a triangulacja może pomóc w większości z nich.

Błąd pomiaru – błąd pomiaru jest spowodowany sposobem, w jaki zbierasz dane. Triangulacja pozwala łączyć opcje badań indywidualnych i grupowych, aby zmniejszyć uprzedzenia, takie jak presja rówieśnicza na uczestników grupy badanej.

Błąd próbkowania – błąd próbkowania ma miejsce wtedy, gdy nie obejmujesz całej badanej populacji (błąd polegający na pominięciu) lub obejmuje tylko niektóre części, ponieważ jest to wygodniejsze (błąd włączenia). Triangulacja łączy różne zalety tych opcji, aby zapewnić wystarczające pokrycie.

Błąd proceduralny – błąd systematyczny występuje, gdy uczestnicy są poddawani jakiejś presji w celu dostarczenia informacji. Na przykład, przeprowadzanie ankiet które może złapać uczestników będących w danej chwili pewnych kwestii nieświadomych, a tym samym wpłynąć na ich odpowiedzi. Triangulacja pozwala nam łączyć krótkie zlecenia z dłuższymi zleceniami, w których uczestnicy mają więcej czasu na udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Generalnie mówiąc, triangulacja to projekt badawczy, który łączy metody jakościowe i ilościowe w celu zebrania danych w celu ogólnej interpretacji uwzględniającej różne czynniki. Termin „triangulacja” lub „równoległa triangulacja” pochodzi od trzech współbieżnych poziomów testowania w wielu badaniach triangulacyjnych: najpierw poziom ilościowy (taki jak wywiad i obserwacja), a następnie poziom jakościowy (taki jak ankieta i analiza statystyczna wyników) ), a następnie analiza ilościowa, która obejmuje ustalenia z pozostałych dwóch testów.

Innego rodzaju wariacją jest znowu triangulacja radiowa , ale jeśli chcesz poszerzyć wiedzę na jej temat i dowiedzieć się czegoś więcej, co możesz wykorzystać w codziennym życiu – koniecznie zajrzyj na https://www.sn2.eu , gdzie można uzyskać na ten temat naprawdę dużo więcej informacji. Warto skontaktować się z osobą, która jest ekspertem w tym temacie tudzież sięgnąć do wiarygodnych źródeł, które w najlepszy sposób uświadamiają jak wielką rolę triangulacja może mieć w dzisiejszym świecie i jak z niej można skorzystać dla siebie. To cenna wiedza, którą warto posiąść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *