- Porady prawne

Zwolnienie grupowe w firmie – co warto wiedzieć?

Funkcjonowanie dużych firm związane jest często ze sporym ryzykiem. Firma, która zatrudnia ogromną załogę, a jednocześnie nie ma zbyt wiele zleceń lub maleje jej rynek zbytu, zaczyna mieć duże problemy. Niestety, najczęściej konieczne jest poszukiwanie różnych form oszczędności, reorganizacja firmy i szukanie cięć kosztów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Czasem nie ma innego wyjścia, jak zwolnienie grupowe większej liczby pracowników.

Zwolnienia grupowe to ustanie stosunku pracy z przyczyn, które leżą po stronie pracodawcy, a nie pracownika. Dlatego też w takiej sytuacji temu drugiemu należy się odprawa pieniężna. Pracodawca, którego sytuacja w firmie zmusza do podjęcia decyzji o zwolnieniach grupowych, musi zwolnić pracowników, których dotyczą zmiany organizacyjne. Musi również umotywować, że zwolnienie danych pracowników jest niezbędne, a także wobec wszystkich osób zwalnianych zastosować te same kryteria i zasady.

Trzeba powiadomić organizację związkową

Zwolnienia grupowe dotyczą firm, w których zatrudnionych jest więcej niż 20 pracowników. Gdy pracodawca podejmuje decyzję na temat przeprowadzenia takich zwolnień, musi o tym fakcie powiadomić zakładową organizację związkową i zrobić to nie ustnie, a na piśmie i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. W dokumencie przekazanym organizacji związkowej należy poinformować przede wszystkim o przyczynach grupowego zwolnienia, liczbie pracowników, którzy zostaną zwolnieni, czasie, w którym zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone, proponowanych kryteriach, jakie zostaną zastosowane przy doborze pracowników do zwolnienia. Pracodawca musi również przedstawić kolejność dokonywania zwolnień pracowników, a także o tym, w jaki sposób zamierza rozwiązywać ewentualne spory pomiędzy nim a zwalnianymi pracownikami. Ważne jest również poinformowanie o odprawach pieniężnych, a także o kryteriach, na których podstawie będzie ustalana wysokość tych odpraw.

Warto mieć pomoc prawników

Firma, która planuje przeprowadzić zwolnienie grupowe, powinna być bardzo dobrze zarządzana, a jej właściciel najlepiej, aby miał wsparcie profesjonalnego prawnika lub biura prawnego. Zwolnienia grupowe zawsze są bardzo emocjonalne, powodują wiele sporów i konfliktów, a sprawy sądowe związane z tymi zwolnieniami mogą często ciągnąć się przez długie lata. Dlatego warto już na etapie podejmowania decyzji o zwolnieniach grupowych skonsultować się z dobrym prawnikiem czy radcą prawnym, który podpowie, w jaki sposób przeprowadzić takie zwolnienia z jak najmniejszą szkodą dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zwolnienia grupowe nigdy nie są łatwe zarówno dla zwalnianych pracowników, jak i dla pracodawcy, który według nich zachowuje się nie w porządku. Często pracownicy, którzy uważają, że zostali zwolnieni bezpodstawnie, wchodzą z byłym pracodawcą na drogę sądową. Warto więc być zawczasu przygotowanym na takie sytuacje.

Artykuł opracowany we współpracy z Kancelarią Prawną Butny https://kancelariabutny.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *