- Porady prawne

Wypadek w miejscu pracy – jakie są obowiązki pracodawcy?

Jeśli jesteś pracodawcą lub menadżerem, musisz powiadomić pewne osoby, jeśli zdarzy się wypadek w miejscu pracy, w tym śmierć, obrażenia, choroba zawodowa lub zagrożenie strukturalne.

W szczególnie gdy:

 • ktoś ginie lub poważnie ranny

 • jeden z twoich pracowników ma chorobę zawodową

 • nastąpił wypadek, eksplozja lub pożar

 • nastąpił przypadek przemocy w miejscu pracy, a ktoś został ranny i nie może wykonywać swojej zwykłej pracy lub potrzebuje pomocy medycznej

 • nastąpił wypadek lub niespodziewane zdarzenie na budowie lub w kopalni, nawet jeśli nikt nie jest ranny

Jak sprawdzić, czy obrażenia są krytyczne i wymagające zgłoszenia do instancji wyżej?

Masz do czynienia z sytuacjami krytycznymi i wymagającymi zgłoszenia wtedy, gdy

 • życie pracownika jest w niebezpieczeństwie

 • dochodzi do utraty przytomności

 • wypadek spowoduje znaczną utratę krwi

 • dojdzie do złamania nogi lub ręki, w tym nadgarstka, dłoni, kostki lub stopy

 • dojdzie do amputacji nogi, ręki, dłoni, stopy lub wielu palców u rąk i nóg

 • dojdzie do oparzeń do większej części ciała

 • dojdzie do utraty wzroku w oku

Powiadomienie o śmierci lub krytycznym obrażeniu

Pracodawcy muszą powiadomić instancje wyżej, telefonicznie i na piśmie, gdy jakakolwiek osoba zostanie poważnie raniona lub zginie w miejscu pracy z jakiejkolwiek przyczyny. Dotyczy to również osób, które nie są pracownikami, na przykład odwiedzających lub klientów.

endokrynolog kazmirowicz Co umieścić w komunikacie o śmierci lub krytycznym obrażeniu?

Informacje, które należy uwzględnić w ogłoszeniu, zależą od rodzaju miejsca pracy. Zasadniczo pisemne zawiadomienie powinno zawierać:

 • nazwisko i adres pracodawcy

 • nazwisko i adres konstruktora, jeżeli istnieje na przykład w przypadku projektów budowlanych

 • opis tego, co się stało i obrażenia tej osoby

 • opis maszyny, wyposażenia lub procedury, której dotyczy

 • czas i miejsce zdarzenia

 • nazwisko i adres osoby, która została ranna lub zabita

 • nazwiska i adresy wszystkich świadków zdarzenia, a dla zakładów górniczych nazwiska i adresy wszystkich zaangażowanych pracowników i przełożonych

 • imię i nazwisko oraz adres lekarza lub chirurga lub innego lekarza, jeśli taki był, który udzielał pomocy osobie, która została ranna lub zabita

 • jeśli miejsce pracy jest projektem budowlanym, zakładem opieki zdrowotnej lub obiektem mieszkalnym – należy podjąć kroki w celu zapobieżenia powtórzeniu się takiej sytuacji.

Jeśli pracownik potrzebuje pomocy medycznej lub nie jest w stanie wykonywać swojej pracy z powodu wypadku, wybuchu, pożaru lub występowania przemocy w miejscu pracy, musisz zgłosić to do komitetu komitet ds. zdrowia i bezpieczeństwa lub przedstawiciela tegoż, jak również do związków zawodowych, jeśli takie istnieją. Powiadomienie należy złożyć na piśmie w ciągu kilku dni od zdarzenia.

Jeśli szkoda miała miejsce na budowie lub w kopalni, mogą obowiązywać inne zasady powiadamiania, w zależności od rodzaju zdarzenia. W zależności od miejsca pracy możesz być zobowiązany do rejestrowania tego incydentu w swoich stałych zapisach. Same informacje w ogłoszeniu będą zależeć od rodzaju miejsca pracy.

Zobacz również: laweta słubice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *