- Porady prawne

Wnioski taryfowe – zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, jaki wzór?

Interesujesz się tematem rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków? Ten artykuł rzuca więcej światła na wnioski taryfowe i wszystko, co powinieneś na ten temat wiedzieć.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy – skąd wziąć wzór?

Aby mieć do dyspozycji wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy najlepiej spojrzeć do najbardziej wiarygodnego na ten temat źródła, jakim jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. Traktujące w sprawie określenia następujących kwestii:

• taryfa,
• wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy,
• warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
• warunki rozliczeń za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Właśnie w tym rozporządzeniu można znaleźć załącznik do rozporządzenia i właśnie na jego podstawie należy stworzyć pismo, które musi być dołączone do wniosku.

Patrząc na wzór, który można znaleźć w rozporządzeniu można znaleźć różne informacje, albo wysnuć różnorodne wnioski – jednym z najważniejszych jest fakt, że z ramienia ustawodawcy każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie konkretnym ternie gminy może zdecydować czy chce aby wniosek był składany dla każdej gminy z osobna, czy też raczej powinien być jednocześnie obsługiwany dla wszystkich.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. – co jeszcze z niego wynika?

Patrząc na informacje umieszczone w rozporządzeniu w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a dokładnie te umieszczone w kontekście spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków widać wyraźnie, że działanie organu regulacyjnego obejmuje właściwość miejscową, która została mu przypisana. To właśnie pokazuje, że każde jedno przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może (ale nie jest zobowiązane) do tego, by złożyć jeden wniosek taryfowy względem wszystkich obsługiwanych przez siebie gmin, ale też opcjonalnie może to odnosić się to również do wniosku dla każdej z osobna.

Skąd takie opcje? Ma to znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia trzech nadrzędnych kwestii, takich jak:

• zasady kalkulowania taryfy,
• podział na grupy taryfowe,
• sposób rozliczenia kosztów wspólnych dla całej działalności przedsiębiorstwa.

Tutaj jednak istotne jest to, by nie zapomnieć wskazać, że w przypadku złożenia wspólnego wniosku miejsce będzie mieć kompleksowe badanie realizowane przez organ pod kątem eliminacji subsydiowania skrośnego. Ma to znaczenie głównie w zakresie kosztów pomiędzy różnymi usługami, ale w tym przypadku świadczonymi przez to samo przedsiębiorstwo w obszarze różnych gmin, które dla tej sprawy mają inne taryfy. Najistotniejsze jednak w tym wszystkim jest przedłożenie odpowiednich dokumentów – bez tego nie ma szans na uzyskanie taryfy zgodnie z preferencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *