- Dla przedsiębiorców

Sprawozdanie BDO – do kiedy należy je składać?

Sprawozdanie BDO to coroczny obowiązek, który muszą spełnić przedsiębiorcy w Polsce. BDO to system teleinformatyczny, który zawiera bazę danych zawierającą informacje na temat podmiotów wprowadzających produkty na rynek oraz zajmujących się gospodarką odpadami. Rejestracja w systemie BDO odbywa się przez internet, a pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku z danymi dotyczącymi prowadzonej działalności. Po złożeniu wniosku i otrzymaniu indywidualnego numeru przedsiębiorca ma możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności systemu.

Sprawozdanie BDO – ważna data!

Ważnym terminem związanym z BDO jest 15 marca, kiedy to każdy zarejestrowany w systemie przedsiębiorca musi złożyć roczne sprawozdanie. Sprawozdanie BDO zawiera informacje dotyczące wytworzonych odpadów, wprowadzonych produktów oraz produktów w opakowaniach, w zależności od prowadzonej działalności.

Pamiętajmy, że składanie sprawozdań w terminie jest niezwykle ważne, aby uniknąć kar grzywny. Jeśli popełnimy błędy formalne w sprawozdaniu BDO, zostanie ono zwrócone do poprawy, dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie dane były poprawne i zgodne z rzeczywistością.

Więcej o sprawozdaniu BDO możesz przeczytać tutaj: https://biones.pl/sprawozdanie-bdo/

Prowadzenie działalności bez wpisu do BDO – jakie są konsekwencje?

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO może przynieść poważne konsekwencje. Właściciele firm, którzy nie wykonali tego obowiązku, narażają się na karę w wysokości od 5 tysięcy złotych do 1 miliona. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że obowiązek ten nie został wprowadzony dopiero wraz z uruchomieniem internetowego systemu rejestrowego w 2019 roku. Przedsiębiorcy wytwarzający odpady inne niż komunalne oraz wprowadzający produkty czy produkty w opakowaniach, mieli już od chwili wejścia w życie Ustawy o odpadach z 2012 roku obowiązek składania sprawozdań i prowadzenia ewidencji.

Dla przedsiębiorców, którzy nie zarejestrowali się w BDO i nie spełnili swoich obowiązków, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Po złożeniu wniosku rejestracyjnego i uzyskaniu numeru BDO przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia zaległych sprawozdań i wniesienia zaległych opłat wraz z odsetkami do 5 lat wstecz. Zwalnia to jedynie wytwórców odpadów, którzy wytworzyli ilości i rodzaje odpadów objęte Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2019 roku. Wprowadzający produkty w opakowaniach niestety nie mogą liczyć na żadne zwolnienia i muszą wpisać się do rejestru BDO przed wprowadzeniem pierwszego opakowania na rynek, niezależnie od jego wagi.

Podsumowując, przedsiębiorcy powinni pamiętać o obowiązku rejestracji w BDO i składania corocznych sprawozdań związanych z prowadzoną działalnością. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować konsekwencjami w postaci kar finansowych oraz obowiązku uregulowania zaległych opłat i odsetek do 5 lat wstecz.

Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?

Ewidencja BDO jest niezbędną dokumentacją dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które wytwarzają różnego rodzaju odpady w swojej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach, obowiązek prowadzenia takiej ewidencji dotyczy między innymi firm produkcyjnych, działalności medycznych, firm zajmujących się budowaniem i remontowaniem nieruchomości oraz niektórych sklepów.

Zakłady kosmetyczne, które oferują usługi medycyny estetycznej, sklepy wielkopowierzchniowe i warsztaty samochodowe również wytwarzają odpady, które podlegają ewidencjonowaniu. Jeśli w ciągu roku przekroczysz ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, musisz uzyskać wpis do Rejestru BDO i rozpocząć ich ewidencjonowanie. Wyjątki dotyczące prowadzenia ewidencji dla przedsiębiorców wytwarzających odpady są określane w rozporządzeniach, które ogłasza Minister Klimatu.

W przypadku braku prowadzenia ewidencji BDO, przedsiębiorcy narażają się na konsekwencje finansowe, takie jak grzywny, a także kary administracyjne. Ważne jest, aby przedsiębiorcy zrozumieli swoje obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami i prowadzenia ewidencji BDO, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i działań prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *