- Ciekawostki

Rodzaje wiz – Angola. Podstawowa wiedza przed wyjazdem z kraju!

Wszyscy cudzoziemcy, którzy chcą wjechać do Angoli, muszą posiadać ważny paszport. Wizy wjazdowe są wymagane dla obywateli innych niż Angolowie z krajów, z którymi Angola nie ma wzajemnego porozumienia regulującego prawa wjazdu. Władze Angoli wydają:

  • wizy tranzytowe

  • wizy krótkoterminowe

  • zwykłe wizy,

  • wizy turystyczne

  • wizy pracownicze

  • zezwolenie na pobyt czasowy

  • pozwolenie na naukę

Wszyscy zagraniczni pracownicy wykonujący obowiązki w Angoli uzyskują wizy po uzasadnieniu ich pobytu. Jeśli pracownicy są zatrudnieni przez firmę angolską lub przydzieleni do stałego zakładu zagranicznej firmy, powinni również uzyskać pozwolenia na pracę.

Obcokrajowcy nie mogą podejmować zatrudnienia, dopóki nie zostaną wydane pozwolenia na pracę. Obywatele spoza Angoli, którzy chcą zamieszkać w Angoli, muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt. Wnioskodawcy muszą początkowo ubiegać się o wizę w ambasadzie lub konsulacie Angoli w swoim miejscu zamieszkania w krajach macierzystych.

Rodzaje wiz w Angoli

Wizy tranzytowe to krótkoterminowe wizy podróżne przyznawane zainteresowanym przez angolskie władze konsularne na okres 5 dni, które mogą być przewidziane na równy okres i ważne dla pojedynczego wjazdu. Wizy krótkoterminowe są ważne na jeden wpis i są przyznawane na okres 15 dni.

Wiza krótkoterminowa jest przyznawana przez Angolańskie Służby ds. Migracji i Cudzoziemców za pośrednictwem jego posterunków policji granicznej, w celu umożliwienia wjazdu na terytorium krajowe obcokrajowcom, którzy nie mogli uzyskać wizy w danym Angolskim Urzędzie Konsularnym.

Zwykła wiza jest przyznawana cudzoziemcom przez zainteresowane angolskie władze konsularne na okres 30 dni. Ten rodzaj wizy jest wydawany z powodów znanych, kulturalnych, naukowych, biznesowych i turystycznych i może zostać wykorzystany w ciągu 60 dni od daty wydania.

Angolskie władze konsularne przyznają wizy do pracy, aby zezwolić na wjazd cudzoziemcom do Angoli w celu tymczasowej realizacji działalności zawodowej w interesie państwa lub osób trzecich. Wiza na pracę jest ważna dla wielokrotności wjazdów i umożliwia posiadaczowi pozostanie w kraju przez okres 12 miesięcy, który może być przewidziany na równe okresy do czasu umowy o pracę. Specjaliści od mediów zainteresowani relacjami z wydarzeń w Angoli muszą najpierw otrzymać zaproszenie od CIAM (Centro de Imprensa Anibal de Melo) w Luandzie.

Jest też specjalny rodzaj wizy, która jest przyznawana obcemu obywatelowi który wjeżdża z inwestycją do Angoli. Wizy turystyczne, lecznicze i wizy studyjne są dostarczane tylko do opisanych celów i nie ma od tego żadnego wyjątku. Goście z RPA podróżujący z paszportami dyplomatycznymi i urzędowymi otrzymują bezwizowy wjazd do Angoli. Ale oczywiście nas Polaków to nie dotyczy. Bez względu na to w jakim celu chcesz odwiedzić Angolę koniecznie wejdź na stronę https://www.serwiskonsularny.pl/wizy-do-angoli/ i dowiedz się więcej na temat interesującej Cię wizy, aby nie być w żaden sposób zaskoczony, jeśli zostanie Ci odmówiona. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *