- Ciekawostki

Prawo pracy – jak często jest łamane przez pracodawcę?

W dzisiejszych czasach niestety nagminnie spotykamy się ze zjawiskiem łamania praw pracowniczych przez pracodawców. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak często dochodzi do takich zachowań. Nie każdy pracodawca obeznany jest z kodeksem pracy i wielu z nich pamięta niejednokrotnie jedynie o swoich przywilejach, pomijając prawa swoich podwładnych. Tymczasem pracownik poza swoimi obowiązkami posiada również prawa, których łamanie przez pracodawcę może zostać ukarane karą grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Należy pamiętać, że obydwie strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawnych, które regulują wzajemne stosunki. Jakie zatem prawa najczęściej łamią pracodawcy?

1. Brak podpisanej umowy z pracownikiem

Dla swojego spokoju psychicznego powinniśmy w każdej sytuacji nalegać na to, aby pracodawca podpisał z nami umowę. W świetle polskiego prawa istnieje co prawda możliwość zawarcia umowy ustnej, jednak jej główne założenia powinny zostać spisane na papierze. W sytuacjach, w których pracodawca ustala z nami warunki pracy ‘na gębę’ bardzo często dochodzi do wykorzystywania tego faktu na niekorzyść pracownika. Nikt bowiem nie jest w stanie udowodnić nam ani pracodawcy do czego dana strona się zobowiązała na początku wspólnej współpracy.

2. Nieprzestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP

Każdy pracodawca zobowiązany jest ustawowo do przeszkolenia nas w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem wykonywania przez nas swoich nowych obowiązków na stanowisku pracy. Tu często dochodzi do łamania tego przepisu przez szefów firm. Nie każdy z nich również zdaje sobie sprawę  z tego, jak ważne jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy. Każde stanowisko pracy jest inne i wymaga stosownego przygotowania. Pracownik biurowy z reguły na co dzień nie jest tak bardzo zagrożony ryzykiem jak przykładowo pracownik budowlany.

3. Niewypłacanie wynagrodzenia

Niepokojącym staje się fakt, iż coraz większa liczba pracodawców zwleka z wypłacaniem należnego wynagrodzenia swoim pracownikom. Inspekcja Pracy przeprowadziła w ostatnim czasie badania dotyczące terminowości wypłacania pracownikom pensji. Wyniki są zaskakujące. Okazuje się bowiem, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba pracowników, którzy nie otrzymali wypłaty na czas wzrosła dwukrotnie – do 47 tys. od roku 2016. To jednak nie wszystko. Pracodawcy notorycznie unikają płacenia swoim podwładnym wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. Dodatkowo niechętnie podwajają stawki płacowe za pracę w godzinach nocnych lub w święta.

4. Odmowa wybierania urlopu

Urlop należy się bezsprzecznie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. To nie ulega wątpliwości. W zależności od stażu pracy i lat przepracowanych w innych firmach, naliczana jest odpowiednia liczba dni, którą mamy prawo wybrać jako swój  czas wolny od pracy. W tej sytuacji jakakolwiek odmowa wzięcia urlopu przez pracownika jest łamaniem przepisów przez pracodawcę. Stanowi to naruszenie praw pracownika i jak najbardziej może zostać zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wynika z badań takich zgłoszeń w ostatnim roku było w samym tylko województwie śląskim aż 26 tys.

5. Nielegalny monitoring w miejscu pracy

Czy w dzisiejszych czasach monitorowanie pracownika na niemal każdym jego kroku budzi jeszcze jakiekolwiek kontrowersje? Wielu z nas przywykło już do kamer na każdej ścianie. Monitoring stosowany w miejscu pracy ma swoje wady jak i zalety. Służy przede wszystkim do kontroli bezpieczeństwa pracowników, ale również ochrony mienia pracodawcy.  Nie należy jednak zapominać, iż w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Pracodawca (administrator danych) jest zatem zobowiązany przechowywać nagrania w taki sposób, aby zapewnić ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Bardzo ważne jest również poinformowanie pracownika o fakcie, iż w miejscu pracy stanowiska są monitorowane.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *