- Ciekawostki

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie

W dzisiejszych czasach dochodzi do coraz większej liczby rozwodów. Niestety, ludzie czasami podejmują zbyt pochopne decyzje o wzięciu ślubu, po czym za jakiś czas zmieniają decyzję. I wówczas tworzy się problem, bowiem musi dojść do rozwodu.

Sytuacja jest znacznie utrudniona jeśli małżeństwo posiadało dziecko. Wówczas w trakcie sprawy rozwodowej należy wskazać bowiem, u którego z rozwiedzionych takowe dziecko zamieszka. Zdarza się, że sprawy rozwodowe, w których jest obecne dziecko, ciągną się przez bardzo długi czas, bowiem żadna ze stron nie chce ustąpić. Występują jednak również takie sytuacje, w których małżonkowie nie chcą ze sobą walczyć i chcą załatwić sprawę bez orzekania o winie. Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie z dzieckiem można znaleźć na stronach internetowych.

Poprawnie napisany wzór takiego rodzaju pozwu rozwodowego powinien zawierać oczywiście imiona i nazwiska osób rozwodzących się. Konieczne jest przygotowanie aktu małżeństwa. Należy również napisać, że jest to rozwód bez orzekania o winie. Następnie należy zawrzeć informację, że obu stronom zostaje powierzona władza rodzicielska nad dzieckiem oraz ustalić miejsce, gdzie po rozwodzie rodziców będzie przybywało dziecko. W pozwie rozwodowym bez orzekania o winie z dzieckiem obie strony zobowiązują się do wspólnego wychowania dziecka, a na ojca dziecka nałożone są odpowiednie alimenty, które musi spłacać co miesiąc, aż do skończenia przez dziecko nauki. Strony ustalają również w takiego rodzaju pozwie, że kontakt z dzieckiem będzie nieutrudniany oraz nieograniczony. Należy również wskazać świadka, którego zadaniem potwierdzenie panującej sytuacji.

Po uwzględnieniu tych wszystkich kwestii należy również zawrzeć wytłumaczenie i wskazać przyczynę rozwiązania małżeństwa. Należy tutaj bardzo rzeczowo przedstawić sytuację panującą pomiędzy małżonkami oraz odpowiednio uargumentować chęć trwałego rozkładu małżeństwa. Pozew rozwodowy bez orzekania o winie z dzieckiem należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sądzie okręgowym w miejscu swojego zamieszkania oraz podpisać własnym imieniem oraz nazwiskiem.

Do pozwu rozwodowego należy oczywiście dołączyć również odpowiednie załączniki takie jak skrócone odpisy aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia dziecka. Należy również zawrzeć dowód wpłaty opłaty sądowej, która musi zostać uregulowana na rachunek bankowy sądu, w którym składamy wniosek. Do pozwu rozwodowego może zostać dołączone również porozumienie zawarte pomiędzy małżonkami, które dotyczy sposobu wychowywania dziecka. Jest to szczególnie polecane w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie chcą toczyć ze sobą długiej wojny. Dostarczenie takiego rodzaju porozumienia może znacznie przyspieszyć proces rozwodowy.

Rozwód nigdy nie jest rzeczą łatwą. Już sama konieczność pójścia do sądu może dla wielu osób być przyczyną dużego stresu. Do sprawy rozwodowej można się jednak odpowiednio przygotować. Sporządzenie odpowiedniego rodzaju pozwu rozwodowego, w którym można zawrzeć porozumienie pomiędzy małżonkami, jest bardzo ważną kwestią, dlatego warto skorzystać z odpowiedniego rodzaju wzoru pozwu rozwodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *