- Ciekawostki

Ocena ryzyka – stosowanie drabiny na antresoli magazynowej

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na antresoli powinno rozpocząć się od oceny ryzyka związanego z antresolą. Ta ocena powinna zidentyfikować wszystkie potencjalne zagrożenia dla twoich pracodawców i wszystkich innych osób, które mogą przebywać na terenie zakładu.

Sposób korzystania z antresoli jest głównym czynnikiem decydującym o obecnym ryzyku i odpowiednich środkach, które stosujesz. System magazynowania, taki jak regały paletowe, oczywiście wiąże się ze znacznymi zagrożeniami, ale nadal wymagane jest dokładne podejście uwzględniające wszystkie ewentualności, nawet jeśli instalacja jest przeznaczona do stosunkowo „bezpiecznego” użytkowania, takiego jak biuro.

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka i zidentyfikowaniu wszystkich potencjalnych przyczyn wypadków konieczne jest ich zminimalizowanie i zarządzanie nimi

Minimalizowanie ryzyka obejmuje środki fizyczne, takie jak:

• poręcze,
• zabezpieczenia krawędzi,
• panele siatkowe,
• bramki paletowe,
• interakcje międzyludzkie, takie jak szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk roboczych i opracowywanie planów działania w sytuacjach awaryjnych.

Aby zarządzać ryzykiem, należy następnie wdrożyć regularne serie kontroli podłogi antresoli. Powinni oni sprawdzić, czy działania i procedury bezpieczeństwa, które zainicjowałeś, są na miejscu i są utrzymywane, a sama konstrukcja jest nieuszkodzona i nadal nadaje się do zamierzonego użytku.

Inspekcje podłogi na antresoli muszą być przeprowadzane przez kompetentny, przeszkolony i wykwalifikowany personel, który jest w stanie:

• rozpoznać ryzyko
• organizować i ustalać priorytety odpowiednich odpowiedzi
• upewnić się, że te reakcje są podejmowane
• zgłaszać, kiedy ryzyko zostało wyeliminowane lub ograniczone.

Podczas gdy członkowie personelu przeprowadzający inspekcje muszą być do tego wykwalifikowani, pracownicy muszą również przejść odpowiednie przeszkolenie i instrukcje, aby móc bezpiecznie wykonywać swoją pracę np. użytkując drabiny magazynowe. Dobrym pomysłem jest przypisanie określonych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa wybranym członkom personelu, aby przejęli odpowiedzialność za określony aspekt.

Stworzenie udokumentowanego systemu inspekcji, który jasno ocenia wszystkie kryteria bezpieczeństwa, pokazuje, kto jest przydzielony do każdego obszaru i zapewnia zapis każdej inspekcji, jest nieocenionym procesem. Jest to również dowód Twojego zaangażowania i przestrzegania zasad bezpiecznej pracy oraz ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Powinieneś mieć przełożonych lub kierownictwo, aby regularnie sprawdzać i podpisywać tę dokumentację. Powinni również upewnić się, że wszyscy pracownicy rozumieją i przestrzegają wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa na antresoli. Dobrą praktyką jest również regularne przeprowadzanie ćwiczeń z planu działań awaryjnych, dzięki czemu można sprawdzić, czy wszyscy pracownicy rozumieją, co mają robić i robią to (szczególnie pracownicy, którzy niedawno dołączyli) oraz czy plan jest nadal odpowiedni do celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *