Fotowoltaika - nieuczciwe praktyki.
- Ciekawostki

Nieetyczne praktyki i chęć zdobycia jak największych pieniędzy w polskiej branży PV, czyli kilka słów o Panu Łukaszu Krawcewiczu

[Artykuł sponsorowany]

W 2018 roku spółka ETAT-HR zdecydowała się wejść we współpracę z firmą AGRAWIT, co na zawsze zmieniło jej funkcjonowanie. W wyniku tej decyzji utraciła ona niebagatelną sumę w kwocie 300 tysięcy złotych, co doprowadziło do przymusowych zwolnień znaczącej części personelu. Ponadto z problemami finansowymi boryka się ona do dzisiaj. Niestety fakt, iż polska branża PV rozwija się w zawrotnym tempie, powoduje, że trudno jest oczyścić ją z nieetycznych działań, jakie reprezentuje dłużnik Pan Łukasz Krawcewicz.

Na czym polegał przekręt Pana Łukasza Krawcewicza i firmy AGRAWIT oraz kim jest Pan Adrian Małachowski?

W roku 2017 rozpoczęły się prace projektowe do zrealizowania projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”. Firma AGRAWIT dzięki swoim powiązaniom politycznym z PSL została zaangażowana także w tworzenie specyfikacji przetargowej.

Przedsiębiorstwo AGRAWIT, którego prezesem był Łukasz Krawcewicz, nawiązało relację z firmą Moris Polska i nieformalnie firmy umówiły się, że druga z nich wygra przetarg. W dalszej kolejności podmiot AGRAWIT stworzył specyfikację przetargową, a zgodnie z ustaleniami spółka Moris Polska została wykonawcą generalnym projektu.

Spółka Moris Polska w dalszej kolejnoci zleciła prace wykonawcze spółce AGRAWIT. W tym momencie doszło do złamania prawa, gdyż firma, która zajmowała się tworzeniem projektu, a także specyfikacji przetargowej nigdy nie powinna brać udziału w pracach wykonawczych.

Podmiot, który był prowadzony przez Pana Łukasza Krawcewicza, nie miał żadnego doświadczenia w pracach fizycznych związanych z instalacją systemów odnawialnych źródeł energii. Z tego też powodu nie mógł samodzielnie rozpocząć instalacji, a jedynie zlecić to podwykonawcom.

Firma AGRAWIT zleciła podwykonawstwo biuru pośrednictwa pracy ETAT-HR. O tym fakcie nie poinformowała jednak wykonawcy generalnego, czyli przedsiębiorstwa Moris Polska. Po krótkim czasie od rozpoczęcia prac nad instalacją systemów fotowoltaiki firma ETAT-HR odkryła, że projekt został źle wykonany. Obecny dłużnik biura pośrednictwa pracy, czyli AGRAWIT zdecydował się pozyskać potrzebne na nowy projekt środki od wykonawcy generalnego, czyli podmiotu Moris Polska. Pieniądze zostały przelane na konto spółki AGRAWIT, jednak nigdy nie trafiły do agencji ETAT-HR.

Biuro pośrednictwa pracy wystawiało przedsiębiorstwu AGRAWIT kolejne faktury, a także wezwania do zapłaty. Poniżej publikujemy wspomniane dokumenty.

FV nr FA 3/11/2018 – z datą sprzedaży 2 listopada 2018 roku i terminem płatności 16 listopada 2018 roku.

 

Skan 1.

 

FV nr FA 5/11/2018 – z datą sprzedaży 9 listopada 2011 roku i terminem płatności 23.11.2018 roku.

 

Skan 2.

 

FV nr FA 04/12/18 z datą sprzedaży 3 grudnia 2018 roku i terminem płatności 17 grudnia 2018 roku.

 

Skan 3.

 

FV nr FA 3/01/19 z datą sprzedaży 2 stycznia 2019 roku i terminem płatności 16 stycznia 2019 roku.

 

Skan 4.

 

Wezwanie do zapłaty odnoszące się do faktury z dnia 3/11/18 z terminem płatności 28 stycznia 2018 roku.

 

Skan 5.

 

Ze względu na to, że firma AGRAWIT wciąż nie opłacała należności, biuro pośrednictwa pracy ETAT-HR zdecydowało się wejść na drogę sądową, Ostatecznie Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził od pozwanego, czyli przedsiębiorstwa AGRAWIT kwotę 304.115,54 (trzysta cztery tysiące sto piętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) na rzecz powoda. Pomimo zasądzonej kwoty komornik sądowy okazał się bezradny. Z konta spółki AGRAWIT zostały bowiem odprowadzone wszystkie środki.

Czym obecnie zajmuje się Pan Łukasz Krawcewicz, czyli były prezes przedsiębiorstwa AGRAWIT?

Pan Łukasz Krawcewicz jest obecnie jednym z wiceprezesów Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF), a także jednym z współtwórców tej instytucji. Na stronie internetowej stowarzyszenia przeczytać możemy, że jest to organizacja branżowa, która za cel postawiła sobie wspieranie rozwoju wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce jako czystego źródła energii. Zawarta została także informacja, że stowarzyszenie działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej i politycznej w zakresie fotowoltaiki, a także wspiera tworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego dla tego sektora w naszym kraju.

Dłużnik, czyli Pan Łukasz Krawcewicz po opisywanym w tym artykule procederze założył także kilka nowych spółek w branży PV. Są to następujące firmy:

 

  • EU,
  • DFP,
  • ENERIS NATURA oraz
  • ECO INVEST NATURA.

 

Oceniając tę sytuację z neutralnej perspektywy, sporo może wskazywać na to, że Pan Łukasz Krawcewicz właśnie przygotowuje się do drenażu kolejnych spółek. Być może najzwyczajniej w świecie posada wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki ma być jedynie trampoliną do kolejnych przekrętów i jeszcze większego zysku. Mając tak wysokie stanowisko, dłużnik może bowiem wzbudzać zaufanie.

Na czym polegają powiązania polityczne spółki AGRAWIT, a więc Panów Łukasza Krawcewicza i Adriana Małachowskiego z Polskim Stronnictwem Ludowym?

Polskie Stronnictwo Ludowe kreuje wizerunek partii, dla której priorytetem jest nacisk na rozwój energii odnawialnej na terenie naszego kraju. Polskie Stronnictwo Ludowe jest obecnie krytykowane, a na jego spotkaniach pojawiają się protestanci, gdyż ich oficjalne stanowisko dotyczące odnawialnych źródeł energii stoi w sprzeczności z kierunkiem działań. Polskie Stronnictwo Ludowe jest bezpośrednio związane z Fundacją Rozwoju, a opisywana w tym artykule firma AGRAWIT to spółka córka Fundacji Rozwoju. Z tego też powodu nie może dziwić fakt, że zarząd biura pośrednictwa pracy ETAT-HR próbował uzyskać wsparcie u polityków związanych z PSL. Dla przykładu Władysław Kosiniak-Kamysz i inni politycy związani z PSL-em stwierdzili, że partia Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma już żadnych powiązań z firmą AGRAWIT. Problem polega na tym, że w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma żadnego wpisu, który by to potwierdzał.

W jaki sposób dłużnik, czyli Pan Łukasz Krawcewicz unika odpowiedzialności?

Pan Łukasz Krawcewicz swoje powiązania z Polskim Stronnictwem Ludowym traktował jako argument potwierdzający wiarygodność przedsiębiorcy. Dłużnik wielokrotnie powoływał się na znajomości w świecie polityki, a także powiązanie z Fundacją Rozwoju. W oczach innych stron biorących udział w inwestycji takie położenie Pana Łukasza Krawcewicza miało oznaczać, że spełni on wszystkie warunki umowy, a jego firma jest niezawodna. Oczywiście tak się nie stało, a na drodze przekrętów Pan Łukasz Krawcewicz do spółki z Panem Adrianem Małachowskim wielokrotnie poświadczali nieprawdę w relacjach biznesowych.

Dla przykładu firma Moris Polska wskazała w jednym z pism kierowanych do spółki AGRAWIT, że Panowie Krawcewicz i Małachowski pomawiają wykonawcę generalnego o to, że jest odpowiedzialny za nieporozumienia i kłótnie podmiotów biorących udział w projekcie. W obszernych pismach skierowanych do podmiotu Pana Łukasza Krawcewicza zostały wyliczone także wszelkie inne nieprawidłowości, za które odpowiedzialny jest podmiot AGRAWIT. Firma Moris Polska zobowiązała także przedsiębiorstwo, któremu zleciła prace wykonawcze do między innymi: przedstawienia protokołów odbioru usług i protokołów dostawy, oświadczenia o otrzymaniu wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, a także oświadczenia, z którego wynika, że usługi były świadczone na terenie gminy Rychwał.

Najdobitniej ucieczkę przed odpowiedzialnością Pana Łukasza Krawcewicza ukazuje fakt, że firma po prostu zniknęła z rynku i w żaden sposób nie jest możliwe, nawet z pomocą komornika odzyskanie należności. Spora liczba osób straciła pracę, wydrenowane spółki są narażone na upadek bądź też borykają się z długotrwałymi problemami finansowymi, nadszarpnięty zostaje wizerunek branży PV w Polsce, a w tym czasie Pan Łukasz Krawcewicz zasiada na prestiżowej posadzie wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki tak, jakby to on miał być twarzą odnawialnych źródeł energii na terenie naszego kraju.

Podsumowanie na temat spółki AGRAWIT, Pana Łukasza Krawcewicza, Adriana Małachowskiego, PSL i całego przekrętu z roku 2018

Panowie Łukasz Krawcewicz i Adrian Małachowski, wykorzystując swoje polityczne powiązania, zajęli się tworzeniem projektu, a także specyfikacji przetargowej niezbędnej do realizacji instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. W wyniku niepisanej umowy firmy AGRAWIT ze spółką Moris Polska, a następnie ustawionego przetargu, to drugie przedsiębiorstwo zostało wykonawcą generalnym. W dalszej kolejności pracami wykonawczymi i tak zajął się podmiot zarządzany przez Łukasza Krawcewicza. Choć „zajął się” to za dużo powiedziane. Wszystkie prace zostały zlecone kolejnym podwykonawcom, a biuro pośrednictwa pracy ETAT-HR do dzisiaj nie otrzymało swoich należności. Pomimo wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Pan Łukasz Krawcewicz nie opłacił należności. Komornik sądowy okazał się bezradny. Cała sprawa wygląda dokładnie tak, jakby szefostwo spółki AGRAWIT dokładnie zaplanowało działania mające na celu zdobycie jak największych pieniędzy bez względu na środki, które prowadzą do tego celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *