- Ciekawostki

Jakie narzędzia dla pracowników, by zminimalizować ryzyko urazów?

Narzędzia ręczne istnieją od czasów prehistorycznych. Przejście od prymitywnych kamiennych klinów z epoki kamienia łupanego do zaawansowanych technicznie narzędzi zmieniło sposób wykonywania dzisiejszej pracy. Te postępy w narzędziach stworzyły również nowe wyzwania związane ze złożonymi interakcjami między użytkownikami a ich narzędziami.

Wiadomo, że niewłaściwy dobór narzędzi ręcznych prowadzi do:

  • urazów,

  • zmiennej jakości pracy,

  • obniżonej wydajności i produktywności.

Używanie niewłaściwego lub niewłaściwego narzędzia może powodować zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą – urazy mięśni, ścięgien, stawów i nerwów, które zwykle objawiają się przez pewien czas i mogą wpływać na różne części ciała. Czynniki ryzyka związane z używaniem narzędzi ręcznych, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia powyższych dolegliwości, to niewygodna pozycja nadgarstków i dłoni, statyczne obciążenie mięśni, naprężenia mechaniczne, wibracje, hałas, moment obrotowy, temperatura i punkty ucisku. Eliminując lub przynajmniej minimalizując narażenie na te czynniki ryzyka, zmniejszasz ryzyko siebie, czy dla pracownika.

Narzędzia – wskazówki dotyczące ergonomii

Z tego powodu uwzględnienie ergonomicznych wskazówek w projektowaniu narzędzi zyskało w ostatnich latach wiele uwagi. Ergonomiczna konstrukcja może pomóc zoptymalizować wydajność człowieka, zapewniając, że narzędzia ręczne obsługują potrzeby zadania, a także możliwości człowieka. W szczególności opracowano wytyczne dotyczące ergonomicznego projektowania, które zapewniają, że wymagania pracy nie przekraczają ludzkich możliwości.

Zacznij od zebrania informacji, aby odpowiedzieć na następujące pytania:

-Jaka będzie funkcja tego narzędzia? (Jakie są szczegółowe wymagania dotyczące zadania, np. Wielkość momentu obrotowego?)

-Gdzie będzie używane narzędzie? (Określ orientację powierzchni roboczej.)

-Kto będzie używać tego narzędzia? (Zbierz informacje o płci użytkownika, antropometrii itp.)

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania skorzystaj z tej listy wskazówek dotyczących ergonomicznego projektowania, aby poznać cechy narzędzia w celu zmniejszenia ryzyka ergonomicznego związanego z narzędziami ręcznymi.

Waga narzędzia

Ciężar narzędzia i rozkład obciążenia w narzędziu wpływają na sposób trzymania narzędzia przez operatora; czy do stabilizacji narzędzia potrzebna jest jedna lub obie ręce, ilość czasu, przez jaki operator może trzymać narzędzie i precyzję, z jaką można nim manipulować. W przypadku narzędzi obsługiwanych jedną ręką najlepiej jest ograniczyć wagę narzędzia do 1,4 kg lub mniej. W przypadku operacji precyzyjnych narzędzia powinny ważyć mniej niż 0,5 kg.

Rozłożenie ciężaru w narzędziu powinno również ułatwiać wygodne trzymanie w takiej orientacji, która pomaga wyrównać środek ciężkości narzędzia ze środkiem chwytającej dłoni. Na przykład narzędzia wiertnicze, które są ciężkie z przodu, wymagają więcej wysiłku w celu wyważenia podczas użytkowania. Jeśli ciężaru narzędzia nie można zmniejszyć lub jeśli narzędzie jest źle wyważone, należy użyć wyważarki narzędzi.

Wysokiej jakości, ergonomicznych narzędzi szukaj tutaj: https://jedmar.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *