- Porady prawne

Adwokat | Rozwód z orzekaniem o winie

 

Rozwody w polskim społeczeństwie stały się nieco bardziej powszechne. Obecnie wiele małżeństw, zamiast podjąć próbę ratowania związku, podejmuje trudną decyzję o rozstaniu. W takim momencie pojawia się pytanie, czy warto wnioskować o rozwód z orzekaniem o winie, czy może lepiej będzie, kiedy strony dojdą do porozumienia. Poniżej można znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakich przypadkach rozwód z orzekaniem o winie ma sens!

Rozwód z orzeczeniem winy a kodeks rodzinny i opiekuńczy

Decydując się na rozwód, małżonkowie powinni mieć na uwadze, że o zasadach jego orzekania mówią przepisy zawarte w kodeksie rodzinno-opiekuńczym. To właśnie na nich sąd będzie opierał swoje postanowienie i zobowiązany jest wskazać jedną lub obie strony jako winne za całkowity rozkład pożycia. Wyjątek od tej reguły stanowią pary, które wydały zgodne oświadczenie, że nie oczekują wskazywania winnego. Jednak wiadomo, że sprawy rozwodowe najczęściej są burzliwe, pełne emocji i wzajemnych oskarżeń, a każdy z małżonków chce dowieść, że nie ponosi odpowiedzialności za rozpad związku. Z reguły sąd ma dość skomplikowane zadanie, kiedy zmuszony jest znaleźć winnego. Głównie dlatego, że zgodnie z polskim prawem nie ma znaczenia, w jakim stopniu dany małżonek jest odpowiedzialny za koniec relacji. Jeżeli jedna ze stron odpowiada tylko w 20%, a druga w 80% to sąd musi wydać orzeczenie wskazujące na obu małżonków. Co istotne, do wskazania winy niezbędne jest udowodnienie, że dany małżonek działał lub zaniechał swoje obowiązki z własnej woli. W takim przypadku nie można winić osoby, która doprowadziła do rozkładu pożycia np. przez chorobę. Zupełnie inaczej sprawa wygląda, kiedy jeden z małżonków celowo nie podejmuje leczenia, dopuścił się zdrady, wykazuje się agresją, jest nielojalny, hazardzistą lub osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych, nie zaspokaja potrzeb rodziny, czy też marnotrawi pieniądze. Są to jedne z najczęstszych przyczyn rozwodów z orzekaniem winy.

Rozwód z orzeczeniem winy – skutki

Osoba, która decyduje się złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy w pierwszej kolejności myśli o własnej satysfakcji. Właściwie nie można się temu dziwić, jeżeli druga strona jest rzeczywiście wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa, to przecież niezbędna jest jakakolwiek rekompensata za poniesione straty moralne. Jednak sama satysfakcji to nie jedyne korzyści dla niewinnego małżonka. Może się bowiem starać o alimenty nawet w sytuacji, kiedy jego sytuacja materialna jedynie się pogorszy, ale nadal nie będzie pozostawać w niedostatku. Strona niewinna może otrzymać znacznie wyższe świadczenie alimentacyjne niż w przypadku rozwodu bez orzekania winy lub winy obojga stron. Należy pamiętać, że sąd wysokość alimentów ustali na podstawie usprawiedliwionych potrzeb niewinnego małżonka. Nie jest więc tak, że może on żądać jakiejkolwiek sumy i oczekiwać, że sąd będzie brał ją pod uwagę.  Z tego względu na rozwód z orzeczeniem o winie powinny zdecydować się wyłącznie osoby, które są w stanie wykazać, że same nie przyczyniły się do rozpadu małżeństwa, dlatego też czasem lepiej wstrzymać się ze składaniem pozwu, dokładnie przemyśleć cały przebieg związku i obiektywnie stwierdzić, czy samemu jest się bez winy.

Więcej na: Adwokat Wrocław Goncik Jaskólska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *